torsdag den 20. november 2014

Selvstændige har også en privatøkomoni

Selvstændige erhvervsdrivende har også en privatøkonomi at tage vare på. Det er ikke overraskende. F10 Finans adskiller sig fra mange andre rådgivere ved, at FR10 Finans både kan rådgive dig på privatøkonomien og på virksomhedens drift og økonomi.

F10 Finans tilbyder dig et overblik på din samlede økonomi, som er svær at hente andre steder.

Kontakt F10 Finans for yderligere information om din privatøkonomi og virksomhedsøkonomi på www.f10.dk