lørdag den 16. februar 2013

Faldende industriproduktion, dec. 2012

Industriproduktionen faldt 3,8 pct. fra november til december efter mindre stigninger i både oktober og november. Sammenlignes fjerde kvartal med tredje kvartal var der et fald i industriproduktionen på 3,0 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Størst produktionsfald i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder
  • Det største fald fra november til december var i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, hvor produktionen faldt med 5,0 pct. 
  • Fremstilling af varige forbrugsgoder faldt 3,7 pct., 
  • investeringsgodeindustrien faldt 3,2 pct., og 
  • mellemproduktindustrien faldt 2,9 pct. 
Sammenlignes fjerde kvartal med tredje kvartal har der i alle sektorer på nær i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder været fald i produktionen.I faktiske tal var produktionen i december 8,0 pct. lavere end december sidste år og 3,3 pct. lavere end i 2010.

Kilde: Nyt Fra Danmarks Statistik, nr. 56, 7. februar 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar