mandag den 18. februar 2013

Fald i konkurser i januar

I januar var der 449 konkurser mod 551 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en nedgang på 19 pct. Niveauet i december var dog præ-get af ekstraordinært mange konkursramte virksomheder uden registreret beskæfti-gelse. I perioden november-januar var der 2 pct. flere konkurser end i august-oktober.

Nyt Fra Danmarks Statistik, nr 50, 6. februar 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar