mandag den 18. februar 2013

Vær ikke for flink ved banken

Man kan være for flink ved banken.Det er dyrt at være flink, og det er let at være bagklog. Det sidste tillader Fyens Stiftstidendes privatøkonomiske ekspert, Søren Skjøth, sig så at være efter at have gennemgået Jans sag. "Han fik lavet en rigtig dårlig aftale med sparekassen Faaborg tilbage i 2003", siger han.

I stedet for at acceptere at hans hustru blev medkautionist på lånet og sige ja til en variabel rente på 8,5 procent, skulle han have spillet det bedste - og eneste - kort, han havde på det tidspunkt. Nemlig at sætte hårdt mod hårdt, mener Søren Skjøth "Sparekassen vil naturligvis gerne undgå et tab. Jan var i en position, hvor han i 2003 bare kunne have slået ud med armene og have ladet sparekassen stå tilbage med et tab", siger han.

Læs hele historien på www.f10-finans.dk

Fald i konkurser i januar

I januar var der 449 konkurser mod 551 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en nedgang på 19 pct. Niveauet i december var dog præ-get af ekstraordinært mange konkursramte virksomheder uden registreret beskæfti-gelse. I perioden november-januar var der 2 pct. flere konkurser end i august-oktober.

Nyt Fra Danmarks Statistik, nr 50, 6. februar 2013

lørdag den 16. februar 2013

Faldende industriproduktion, dec. 2012

Industriproduktionen faldt 3,8 pct. fra november til december efter mindre stigninger i både oktober og november. Sammenlignes fjerde kvartal med tredje kvartal var der et fald i industriproduktionen på 3,0 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Størst produktionsfald i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder
  • Det største fald fra november til december var i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, hvor produktionen faldt med 5,0 pct. 
  • Fremstilling af varige forbrugsgoder faldt 3,7 pct., 
  • investeringsgodeindustrien faldt 3,2 pct., og 
  • mellemproduktindustrien faldt 2,9 pct. 
Sammenlignes fjerde kvartal med tredje kvartal har der i alle sektorer på nær i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder været fald i produktionen.I faktiske tal var produktionen i december 8,0 pct. lavere end december sidste år og 3,3 pct. lavere end i 2010.

Kilde: Nyt Fra Danmarks Statistik, nr. 56, 7. februar 2013