fredag den 2. september 2011

Skrot råvaremarkedet


Status - august 2011

Råvaremarkedet for skrot har hen over sommeren holdt en relativ flad prisudvikling i jernskrotpriser trods den finansielle uro.

Vækst i Asien stabiliserer priserne
Når priserne på jernmarkedet har holdt sig relativt stabile den seneste tid, er det et udtryk for, at der er en forholdsvis stabil efterspørgsel. De fjernøstlige markeder har måske kompenseret positivt for en reel reduktion i efterspørgslen i Europa og USA. Hvis det Fjernøstlige marked rammes af usikkerhed på kreditforholdene, vil vi måske se et samlet fald på priserne i indeværende kvartal.

Forventninger til 4. kvartal
Forventningerne er delte. Producenter, stålværkerne, ønsker at øge indtjeningen med prisstigninger. Men markedet vil næppe tillade prisstigninger på færdigvarerne uden, at råvarepriserne følger efter. Og det er ikke givet, at markedet kan bære en prisstigning.


" Et relativt fladt marked med mindre og hyppige udsving omkring nuværende niveau er efter vores vurdering mest sandsynligt" ifølge H. J. Hansen.

Kilde: Markedsinformation - jern og metalskrot, nr. 14, 26/8 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar