lørdag den 20. august 2011

Færre konkurser i vognmandsbranchen

Konkurser synes at have toppet siden det historisk høje antal konkurser i 2009 går udviklingen nu i mere positiv retning.

18,6 % var faldet i antal konkurser fra 2009 til 2010.


2009: 129 konkurser
2010: 105 kokurser
2011: 54 konkurser i 1. og 2. kvartal

På trods af den gode udvikling, så ligger tallene stadig langt over niveauet fra før finanskrisen.

2007: 20 konkurser.

Kilde: Trafikstyrelsen, 2. kvartal 2011

Færre men større transportvirksomheder

Udviklingen mod færre men større virksomheder følger den tendens, som har tegnet sig gennem de seneste 10 år. I 2007 toppede antallet af transportvirksomheder med 6.332.

I andet kvartal var antal virksomheder faldet til 5.576.Antal virksomheder

1. kvartal 2010  5.757 
2. kvartal 2010  5.591 
3. kvartal 2010  5.718
4. kvartal 2010  5.693 
1. kvartal 2011  5.612 
2. kvartal 2011  5.576 


Kilde: Trafikstyrelsen, Kvartalsstatistik 2. kvartal 2011.

fredag den 12. august 2011

Lastbiltransport første kvartal 2011

Danske lastbiler ydede et samlet transportarbejde (dvs. gods gange distance) i Danmark og internationalt på 3,7 mia. tonkm i første kvartal 2011. Det er et fald på 6 pct. i forhold til fjerde kvartal 2010.

På årsbasis - fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011 - har der været en stigning i det nationale transportarbejde på 16 procent, mens det internationale transportarbejde stort set var uændret.


Kilde: FRA DANMARKS STATISTIK, Nr. 281, 17. juni 2011

Transportfirma - en definition

Juridisk enhed, dvs. aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv., der har transport som hovedaktivitet, dvs. branchemæssigt er placeret inden for hovedgrupperne 60-63 i Dansk Branchekode 1993, som er i overensstemmelse med NACE Rev. 1.1 og ISIC rev.

I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.


Definition som benyttes ad Danmarks Statistik (2010)

tirsdag den 9. august 2011

Produkthandel på Sjælland

Produkt- og jernhandel i Region Sjælland.

På Sjælland er der PT (09/08 2011) mellem 30 og 40 virksomheder indenfor produkthandel og genvinding. Et mindretal af disse er desuden medlem af Genvindingsindustrien, der er en brancheorganisation for genvinding af jern og metal, skrot, elektronikskrot m.m.

Jern- og produkthandlere:

(Alfabetisk ordnet)

Se hele listen her.

torsdag den 4. august 2011

Vækstmessen 2011

Iværksættermessen "Iværk & Vækst 2011" afholdes i år den 10/9 - 11/9, begge dage i Forum Copenhagen.

Antal udstillere, cirka 75.

mandag den 1. august 2011

Linkkatalog til rejsebranchen

Rejsebranchens store som små virksomheder kan fra hjemmesiden www.ferie-info.dk få gratis links og en kort beskrivelse af det man tilbyder.

Ferie-Info bringer rejseinformation om destinationer i Europa, rejseformer m.m.

Katalog med rejselinks
Beskrivelse af kataloget på www.ferie-info.dk: "Gå på opdagelse i Ferie-Infos rejseindeks. Indekset rummer hjemmesider på dansk og andre sprog - informative hjemmesider om forbrugerrettigheder, portaler med store mængder information samt små sider om forskellige rejseemner. Intet er for stort eller for småt, bare det er godt."

Fra hjemmesiden foreslår man blot sit link samt beskrivelse. Der følger nogle betingelser med som skal sikre, at man befinder sig indenfor rejsebranchen (herunder hoteller m.m.) og at beskrivelserne er seriøse.

Læs mere på www.ferie-info.dk