mandag den 4. juli 2011

Moderne produkthandel - et gammelt erhverv

Fra gammel tid kender man til produkthandlere, altså personer og virksomheder der indkøber brugte materialer for at sælge dem videre til industriel eller håndværksmæssig genbrug.

Købmandsgården
Produkthandel har typisk omhandlet genbrug af gammelt jern, gamle klude, ben fra kreaturer og papir m.m.. Mange produkthandler er startet op som en del af en købmandsgård, hvor indsamling af produkter med henblik på videresalg både kunne være nye som gamle emner.

I 1880'erne gjorde eksempelvis købmand Clemens Limkilde, Odense, landmændene opmærksom på, at når de alligevel skulle til byen for at købe kolonialvarer og foderstoffer, så kunne de på samme tid aflevere gamle hestesko, plovjern og lignende til ham.


Mangelsituationen
En anden indfaldsvinkel har været tider med mangel på særlige produkter, fx jern og metal. Akut mangel på givne produkter såsom jern og metal, er for Danmarks vedkommende oftest opstået under krige, eksempelvis anden verdenskrig.

Vestsjællands Jernhandel er et eksempel på en virksomhed, der blev stiftet i en mangelsituation efter anden verdenskrig, hvor Danmark var præget af krise og importrestriktioner af forskellig art. Jernhandlen blev stiftet på Lygten i København. Vestsjællands Jernhandel fulgte en generel tendens, som betød at virksomheden af praktiske grunde og almindelig byudvikling valgte at flytte ud af det indre København.

Moderne produkthandel
Hvor produkthandlen ofte har båret præg af stærke mænd og hårdt arbejde, så har den industrielle udvikling og moderne teknik i dag gjort arbejdet mindre fysisk krævende.

Den moderne produkthandel er i dag en væsentlig del at det industrielle genbrug / genvinding, ofte båret op af gode priser på råstoffer. Prisudviklingen på råstoffer har naturligvis stor betydning for branchen. Lovgivning om miljø og genbrug er også et vigtigt grundlag for den moderne genvindings virksomhed.

De moderne produkthandelsvirksomheder er blandt andet organiseret i brancheorganisationen "GenvindingsIndustrien", hvor der arbejdes med certificeringer og ISO-standarder.

Genvindingsanlæg, Vestsjællands Jernhandel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar