mandag den 11. juli 2011

Affaldssortering - vejledning

Affaldssortering i forbindelse med leje af container.

Poul Schou A/S har udfærdiget en sorteringsvejledning som man kan studere grundigt, når affald skal bortskaffes i forbindelse med leje af affaldscontainer / container.

Sorteringsvejledningen er inddelt i fire hovedgrupper:
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald - skal afleveres særskilt
  • Genanvendeligt affald - skal afleveres særskilt
Ud fra et ønske om genvinding af ressourcerne, så kan man kigge ekstra grundigt på punktet "Genanvendeligt affald".

Læs mere på www.poulschou.dk - link til sorteringsvejledningen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar