søndag den 31. juli 2011

Affaldscontainer - 4 typer primært til erhverv eller storkunder

Overordnet set er der fire slags affaldscontainer, der kan håndtere det mest almindelige affald (ikke gift, kemikalier og lignende).

Minicontainer
Minicontainere er velegnede til virksomheder og institutioner med mindre affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Vippecontainer
Vippecontainere er velegnede til virksomheder, boligforeninger med flere med større affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Maxicontainer
Maxi containere er velegnede til store mængder affald, om det så er haveaffald, murbrokker, jern og metal osv. Maxicontainer ses ofte i vejsiderne hvor der er byggerier i gang.

Denne container kan fyldes med gravemaskiner etc.

Rumdelt container
Rumdelte containere er velegnede til sortering af affald hvor pladsforholdene er mere trange. Containeren rumdeles på midten således 2 fraktioner kan bortskaffes særskilt i samme container. Containeren kan ligeledes anvendes ved levering af 2 typer af grus og sten uden at blande det.

Kan også leveres som lukket rumdelt container.

Kilde: Læs mere om affaldscontainer m.m. på Poul Schous hjemmeside: www.poulschou.dk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar