søndag den 31. juli 2011

Affaldscontainer - 4 typer primært til erhverv eller storkunder

Overordnet set er der fire slags affaldscontainer, der kan håndtere det mest almindelige affald (ikke gift, kemikalier og lignende).

Minicontainer
Minicontainere er velegnede til virksomheder og institutioner med mindre affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Vippecontainer
Vippecontainere er velegnede til virksomheder, boligforeninger med flere med større affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Maxicontainer
Maxi containere er velegnede til store mængder affald, om det så er haveaffald, murbrokker, jern og metal osv. Maxicontainer ses ofte i vejsiderne hvor der er byggerier i gang.

Denne container kan fyldes med gravemaskiner etc.

Rumdelt container
Rumdelte containere er velegnede til sortering af affald hvor pladsforholdene er mere trange. Containeren rumdeles på midten således 2 fraktioner kan bortskaffes særskilt i samme container. Containeren kan ligeledes anvendes ved levering af 2 typer af grus og sten uden at blande det.

Kan også leveres som lukket rumdelt container.

Kilde: Læs mere om affaldscontainer m.m. på Poul Schous hjemmeside: www.poulschou.dk.

mandag den 11. juli 2011

Genbrugsplads forlig

Ny tilmeldeordning for erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser er en realitet

1. juli 2011
Nu slipper danske virksomheder for at betale for en genbrugsplads, som de ikke anvender. Forligspartierne er blevet enige om en tilmeldeordning for erhvervsaffald på landets kommunale genbrugspladser.

Forligskredsen (S, SF, R, K, V og DF) er den 1/7 2011 blevet enige om, at afskaffe gebyret for brug af genbrugspladser pr. 1. januar 2012. Virksomheder skal fremover aktivt melde sig til hos kommunen for at få lov til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen. Grundprincippet er, at forureneren betaler.

Affaldssortering - vejledning

Affaldssortering i forbindelse med leje af container.

Poul Schou A/S har udfærdiget en sorteringsvejledning som man kan studere grundigt, når affald skal bortskaffes i forbindelse med leje af affaldscontainer / container.

Sorteringsvejledningen er inddelt i fire hovedgrupper:
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald - skal afleveres særskilt
 • Genanvendeligt affald - skal afleveres særskilt
Ud fra et ønske om genvinding af ressourcerne, så kan man kigge ekstra grundigt på punktet "Genanvendeligt affald".

Læs mere på www.poulschou.dk - link til sorteringsvejledningen.

mandag den 4. juli 2011

Moderne produkthandel - et gammelt erhverv

Fra gammel tid kender man til produkthandlere, altså personer og virksomheder der indkøber brugte materialer for at sælge dem videre til industriel eller håndværksmæssig genbrug.

Købmandsgården
Produkthandel har typisk omhandlet genbrug af gammelt jern, gamle klude, ben fra kreaturer og papir m.m.. Mange produkthandler er startet op som en del af en købmandsgård, hvor indsamling af produkter med henblik på videresalg både kunne være nye som gamle emner.

I 1880'erne gjorde eksempelvis købmand Clemens Limkilde, Odense, landmændene opmærksom på, at når de alligevel skulle til byen for at købe kolonialvarer og foderstoffer, så kunne de på samme tid aflevere gamle hestesko, plovjern og lignende til ham.

Container til enhvert formål

Poul Schou A/S leverer, udlejer og tømmer containere på hele Fyn.

Virksomheden har et bredt container program der i stand til at løse affaldsopgaver for eksempelvis industrielle virksomheder og entreprenører, hvor behovet for opsamling og håndtering af affald ofte kræver forskellige containertyper. Gennem de senere år har kontorer fået større og større betydning i forbindelse med fjernelse af affald, hvor container typer netop tjener dette formål.

Private husstande serviceres primært med en affaldscontainer til haveaffald og murbrokker samt anden storskrald.

Container program
 • Minicontainer
 • Vippecontainer
 • Maxicontainer
 • Rumdelt container
 • Skibscontainer
 • Makuleringsbokse
 • Komprimator
Læs mere om de forskellige typer affaldscontainerwww.poulschou.dk

Rumdelt affaldscontainer