fredag den 25. november 2011

Godstransporterhvervet, statistik

Tilgængelig statistik over godskørsel fra Trafikstyrelsen.

Statistikken er baseret på de data, som Trafikstyrelsen er i besiddelse af som tilladelsesudstedende myndighed.
Tabellerne nedenfor viser antal virksomheder, som er indehavere af tilladelser til godskørsel for fremmed regning (godstilladelser):


KvartalAntal
virksomheder
Antal
godstilladelser
Gennemsnitligt antal
tilladelser pr. virksomhed
2. kv. 20115.57637.4626,7
1. kv. 20115.61237.7336,7
4. kv. 2010 5.693*  37.761*6,6
3. kv. 20105.71838.7916,8
2. kv. 20105.59138.4796,9
1. kv. 20105.75738.5276,7


Kort skitseret viser statistikken, at der sker en tilpasning i godstransport branchen. Over 6 kvartaler er antallet af virksomheder reduceret fra 5.757 til 5.576, hvilket svarer til lidt mere end 3 % reduktion.

Mere statistik på www.trafikstyrelsen.dk

Kilde: Trafikstyrelsen, Statistik pr. 15/9 2011.

Erhvervsrengøring i Jylland


GR Rengøring tilbyder totalløsninger inden for erhvervsrengøring. Arbejdsområder omfatter bl.a.:
 • Vinduespolering
 • Håndværkerrengøring (oprydning og rengøring når håndværkerne er færdige)
 • Tæpperens
 • Polishpolering
 • Kontorrengøring
 • Traditionel rengøring
 • Specialopgaver
Læs mere på www.gr-rengoring.dk og modtag et godt tilbud på rengøring.

onsdag den 16. november 2011

Velkommen til Affaldsbørsen.dk

Så er Affaldsbørsen.dk i luften. På vores nye online-markedsplads kan du udbyde eller aftage alle former for affald og restprodukter - f.eks. bygge- og anlægsaffald, affaldstræ, elektronikskrot, metaller eller bildæk.

Affaldsbørsen.dk er ikke kun markedspladsen hvor du lettes, hurtigst og billigst kommer af med - eller køber - affald, men også et godt annoncemedie for alle indenfor bl.a. bygge- og anlægsindustrien og landbruget.

På Affaldsbørsen.dk kan du også sælge og købe anlæg, maskiner og udstyr til affaldshåndtering og -bearbejdning samt udbyde og efterspørge arbejde, maskinudlejning, nedrivningsopgaver og transport".

Kilde: www.affaldsbørsen.dk

lørdag den 15. oktober 2011

Sporvogne i Odense

Sporvogne på Flakhaven i Odense

Onsdag den 12/10 2011 om formiddagen kom sporvognen ikke ad skinnerne, men ned fra luften, da Flakhaven i Odense fik besøg af en af byens tidligere sporvogne.

Sporvogne blev sikkert læsset af blokvognene med en af Poul Schous mobile kraner.

Læs mere på Fyens Stiftstidende og se billederne.


Poul Schou A/S næsten alle slags kran løft. Læs mere på hjemmesiden under "blokvogn og kran".

fredag den 2. september 2011

Skrot råvaremarkedet


Status - august 2011

Råvaremarkedet for skrot har hen over sommeren holdt en relativ flad prisudvikling i jernskrotpriser trods den finansielle uro.

Vækst i Asien stabiliserer priserne
Når priserne på jernmarkedet har holdt sig relativt stabile den seneste tid, er det et udtryk for, at der er en forholdsvis stabil efterspørgsel. De fjernøstlige markeder har måske kompenseret positivt for en reel reduktion i efterspørgslen i Europa og USA. Hvis det Fjernøstlige marked rammes af usikkerhed på kreditforholdene, vil vi måske se et samlet fald på priserne i indeværende kvartal.

Forventninger til 4. kvartal
Forventningerne er delte. Producenter, stålværkerne, ønsker at øge indtjeningen med prisstigninger. Men markedet vil næppe tillade prisstigninger på færdigvarerne uden, at råvarepriserne følger efter. Og det er ikke givet, at markedet kan bære en prisstigning.


" Et relativt fladt marked med mindre og hyppige udsving omkring nuværende niveau er efter vores vurdering mest sandsynligt" ifølge H. J. Hansen.

Kilde: Markedsinformation - jern og metalskrot, nr. 14, 26/8 2011

lørdag den 20. august 2011

Færre konkurser i vognmandsbranchen

Konkurser synes at have toppet siden det historisk høje antal konkurser i 2009 går udviklingen nu i mere positiv retning.

18,6 % var faldet i antal konkurser fra 2009 til 2010.


2009: 129 konkurser
2010: 105 kokurser
2011: 54 konkurser i 1. og 2. kvartal

På trods af den gode udvikling, så ligger tallene stadig langt over niveauet fra før finanskrisen.

2007: 20 konkurser.

Kilde: Trafikstyrelsen, 2. kvartal 2011

Færre men større transportvirksomheder

Udviklingen mod færre men større virksomheder følger den tendens, som har tegnet sig gennem de seneste 10 år. I 2007 toppede antallet af transportvirksomheder med 6.332.

I andet kvartal var antal virksomheder faldet til 5.576.Antal virksomheder

1. kvartal 2010  5.757 
2. kvartal 2010  5.591 
3. kvartal 2010  5.718
4. kvartal 2010  5.693 
1. kvartal 2011  5.612 
2. kvartal 2011  5.576 


Kilde: Trafikstyrelsen, Kvartalsstatistik 2. kvartal 2011.

fredag den 12. august 2011

Lastbiltransport første kvartal 2011

Danske lastbiler ydede et samlet transportarbejde (dvs. gods gange distance) i Danmark og internationalt på 3,7 mia. tonkm i første kvartal 2011. Det er et fald på 6 pct. i forhold til fjerde kvartal 2010.

På årsbasis - fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011 - har der været en stigning i det nationale transportarbejde på 16 procent, mens det internationale transportarbejde stort set var uændret.


Kilde: FRA DANMARKS STATISTIK, Nr. 281, 17. juni 2011

Transportfirma - en definition

Juridisk enhed, dvs. aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv., der har transport som hovedaktivitet, dvs. branchemæssigt er placeret inden for hovedgrupperne 60-63 i Dansk Branchekode 1993, som er i overensstemmelse med NACE Rev. 1.1 og ISIC rev.

I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.


Definition som benyttes ad Danmarks Statistik (2010)

tirsdag den 9. august 2011

Produkthandel på Sjælland

Produkt- og jernhandel i Region Sjælland.

På Sjælland er der PT (09/08 2011) mellem 30 og 40 virksomheder indenfor produkthandel og genvinding. Et mindretal af disse er desuden medlem af Genvindingsindustrien, der er en brancheorganisation for genvinding af jern og metal, skrot, elektronikskrot m.m.

Jern- og produkthandlere:

(Alfabetisk ordnet)

Se hele listen her.

torsdag den 4. august 2011

Vækstmessen 2011

Iværksættermessen "Iværk & Vækst 2011" afholdes i år den 10/9 - 11/9, begge dage i Forum Copenhagen.

Antal udstillere, cirka 75.

mandag den 1. august 2011

Linkkatalog til rejsebranchen

Rejsebranchens store som små virksomheder kan fra hjemmesiden www.ferie-info.dk få gratis links og en kort beskrivelse af det man tilbyder.

Ferie-Info bringer rejseinformation om destinationer i Europa, rejseformer m.m.

Katalog med rejselinks
Beskrivelse af kataloget på www.ferie-info.dk: "Gå på opdagelse i Ferie-Infos rejseindeks. Indekset rummer hjemmesider på dansk og andre sprog - informative hjemmesider om forbrugerrettigheder, portaler med store mængder information samt små sider om forskellige rejseemner. Intet er for stort eller for småt, bare det er godt."

Fra hjemmesiden foreslår man blot sit link samt beskrivelse. Der følger nogle betingelser med som skal sikre, at man befinder sig indenfor rejsebranchen (herunder hoteller m.m.) og at beskrivelserne er seriøse.

Læs mere på www.ferie-info.dk

søndag den 31. juli 2011

Affaldscontainer - 4 typer primært til erhverv eller storkunder

Overordnet set er der fire slags affaldscontainer, der kan håndtere det mest almindelige affald (ikke gift, kemikalier og lignende).

Minicontainer
Minicontainere er velegnede til virksomheder og institutioner med mindre affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Vippecontainer
Vippecontainere er velegnede til virksomheder, boligforeninger med flere med større affaldsmængder. Affaldet sorteres i fraktionerne småt brændbart, pap, papir, plastfolie og deponi.

Maxicontainer
Maxi containere er velegnede til store mængder affald, om det så er haveaffald, murbrokker, jern og metal osv. Maxicontainer ses ofte i vejsiderne hvor der er byggerier i gang.

Denne container kan fyldes med gravemaskiner etc.

Rumdelt container
Rumdelte containere er velegnede til sortering af affald hvor pladsforholdene er mere trange. Containeren rumdeles på midten således 2 fraktioner kan bortskaffes særskilt i samme container. Containeren kan ligeledes anvendes ved levering af 2 typer af grus og sten uden at blande det.

Kan også leveres som lukket rumdelt container.

Kilde: Læs mere om affaldscontainer m.m. på Poul Schous hjemmeside: www.poulschou.dk.

mandag den 11. juli 2011

Genbrugsplads forlig

Ny tilmeldeordning for erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser er en realitet

1. juli 2011
Nu slipper danske virksomheder for at betale for en genbrugsplads, som de ikke anvender. Forligspartierne er blevet enige om en tilmeldeordning for erhvervsaffald på landets kommunale genbrugspladser.

Forligskredsen (S, SF, R, K, V og DF) er den 1/7 2011 blevet enige om, at afskaffe gebyret for brug af genbrugspladser pr. 1. januar 2012. Virksomheder skal fremover aktivt melde sig til hos kommunen for at få lov til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen. Grundprincippet er, at forureneren betaler.

Affaldssortering - vejledning

Affaldssortering i forbindelse med leje af container.

Poul Schou A/S har udfærdiget en sorteringsvejledning som man kan studere grundigt, når affald skal bortskaffes i forbindelse med leje af affaldscontainer / container.

Sorteringsvejledningen er inddelt i fire hovedgrupper:
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald - skal afleveres særskilt
 • Genanvendeligt affald - skal afleveres særskilt
Ud fra et ønske om genvinding af ressourcerne, så kan man kigge ekstra grundigt på punktet "Genanvendeligt affald".

Læs mere på www.poulschou.dk - link til sorteringsvejledningen.

mandag den 4. juli 2011

Moderne produkthandel - et gammelt erhverv

Fra gammel tid kender man til produkthandlere, altså personer og virksomheder der indkøber brugte materialer for at sælge dem videre til industriel eller håndværksmæssig genbrug.

Købmandsgården
Produkthandel har typisk omhandlet genbrug af gammelt jern, gamle klude, ben fra kreaturer og papir m.m.. Mange produkthandler er startet op som en del af en købmandsgård, hvor indsamling af produkter med henblik på videresalg både kunne være nye som gamle emner.

I 1880'erne gjorde eksempelvis købmand Clemens Limkilde, Odense, landmændene opmærksom på, at når de alligevel skulle til byen for at købe kolonialvarer og foderstoffer, så kunne de på samme tid aflevere gamle hestesko, plovjern og lignende til ham.

Container til enhvert formål

Poul Schou A/S leverer, udlejer og tømmer containere på hele Fyn.

Virksomheden har et bredt container program der i stand til at løse affaldsopgaver for eksempelvis industrielle virksomheder og entreprenører, hvor behovet for opsamling og håndtering af affald ofte kræver forskellige containertyper. Gennem de senere år har kontorer fået større og større betydning i forbindelse med fjernelse af affald, hvor container typer netop tjener dette formål.

Private husstande serviceres primært med en affaldscontainer til haveaffald og murbrokker samt anden storskrald.

Container program
 • Minicontainer
 • Vippecontainer
 • Maxicontainer
 • Rumdelt container
 • Skibscontainer
 • Makuleringsbokse
 • Komprimator
Læs mere om de forskellige typer affaldscontainerwww.poulschou.dk

Rumdelt affaldscontainer

torsdag den 30. juni 2011

Bannerannoncer runder 300 millioner kroner i 1. kvartal

Pressemeddelelse fra FDIM

Bannerannonceringen rundede for første gang nogensinde 300 millioner kroner i kvartalsomsætning i 1. kvartal 2011. Det var samtidig første gang i flere år, at 1. kvartal nåede en højere omsætning end i 4. kvartal året før. Det viser FDIMs Markedsstatistik for 1. kvartal 2011.

Danske onlinemedier satte ny rekord for 1. kvartal i bannerannoncering med en vækst på 21 procent sammenlignet med samme kvartal 2010 og rundede dermed de 300 millioner kroner. Samlet set steg omsætningen i onlineannoncering med 14 procent og fortsætter dermed den positive udvikling, der har været på markedet siden slutningen af 2009.

mandag den 27. juni 2011

MB solafskærmning

Det er skønt at have en terrassemarkise. Hører du til dem, der gerne vil sidde udenfor så meget som muligt, også når duggen begynder at falde en sommeraften, så er det en rigtig god ide med en terrassemarkise. Selv en byge skærmer den godt for. Herunder sidder du tørt.

Under markisen er der plads til, at du kan lave en hyggekrog med bord og stole.

Mine venner har en markise på deres terrasse – vi snakkede om for nylig, hvilken glæde det har været for dem. Aldrig har de haft så mange hyggelige aftener udendørs med kaffe og vin, som efter de har fået deres markise.

Har du en mindre terrasse eller altan er det bedst med en ’åben terrassemarkise’. En åben terrassemarkise er velegnet til montering under udhæng, da den fylder meget lidt. De findes med forskellige udfaldslængder. Og så er den nem at rulle ud og ind. Det foregår med motordrift med fjernbetjener.

Du kan se ved www.mb-solafskaermning.dk, her er der forskellige muligheder.

Inge Vittrup